INFO-KAJAK
MAPA  STRONY
SZLAKI  KAJAKOWE
DOBRZYCA
RURZYCA
PIŁAWA
GŁOMIA
PŁYTNICA
ZDBICA
NASZE USŁUGI
KONTAKT  i   DOJAZD
USŁUGI  OBCE
SPŁYŃ  Z NAMI
KAJAKOWE   LINKI
MSZA ŚW. na szlaku
O  NAS
PODZIĘKOWANIA
AGROTURYSTYKA
DEUTSCH
FOTO ALBUM
DUNAJEC I POPRAD 2009
SPŁYWY EKSTRMALNE
   
 


Przeczytaj uważnie punkt  20

Spływ Dobrzycą  60km. 3-4 dni, szlak oznakowany i zagospodarowany pomimo to rzeka jest dzika i naturalna. Początek szlaku jezioro Machliny - koniec szlaku Stanica Krępsko. Rozpocząć spływ Dobrzycą można:
 w Machlinach  lub w Nowej Wsi.

 DOBRZYCA - najpóźniej zamarzająca rzeka

Rzeka Dobrzyca - przewodnik kajakowy

Pobierz  do  wydrukowania


CO NIECO  O  RZECE  I  OKLOLICY

   Rzeka Dobrzyca płynie w zdecydowanej mierze przez tereny leśne, na swej drodze skrzętnie omija jeziora silnie meandrując, ukazuje u swych brzegów jak i w nurcie bogactwo flory i fauny. Aktywność bobrów i naturalna erozja tworzą uroczyska, przez co rzeka jest nieco trudniejsza i inna niż Piława i Rurzyca.
   Od ujścia jeziora do leśniczówki Machliny( pierwszy betonowy most) przy niskich stanach wody pewne burłaczenie. Od leśniczówki do Nowej Wsi tamy i żeremia bobrowe, rozlewiska, nietrudno spotkać bobra. Uroczyska niepowtarzalne na pozostałej częsci Dobrzycy. Resztki drewnianego mostu (znak, przenoska - nieaktualny).  Odcinek N. Wieś -pierwszy most na szosie Wałcz-Czaplinek łatwy i  gładki, z lewej strony wpada struga z jeziora Busino niegdyś łącznik z Piławą w Nadarzycach. Międzymoście - z prawej struga Świerczyniec, zajazd (czynny albo nieczynny ). Próg – mini przenoska. Od mostu do wysepki porośniętej świerkami, w rzece kamienie porośnięte czerwonawymi glonami i ciekawe wodorosty, nietrudno wśród  nich zauważyć lipienia. Za wysepką majątek Dobrzyca –pierwszy punkt zdobyty przez WP. po drugiej stronie tak zwanego „wału pomorskiego”, sowiecki rozkaz  utrzymania przyczółka na szosie Wałcz-Czaplinek przyczynił się do dramatycznego rozkazu dowódcy okrążonych pododdziałów WP. rozstrzelano niemieckich jeńców celem zluzowania wartowników do walki. Gdzieś poniżej majątku Dobrzyca rzeka płynie kilkoma nurtami należy płynąć najwyraźniejszym choć wszystkie wiodą do celu. Golce - po rodzinie Golców pozostał we wsi kościółek i prawdopodobnie młyn. Odległe o 6 km Zdbice - miejsce przełamania wału-pomorskiego, fragmenty bunkrów, okopy, skansen bojowy WP.  Między Golcami a Rudnicą: ujście z jeziora Golce, ciekawe drzewostany bukowe i grabowe, niestety mocno zagrożone przez bobry. Wtajemniczeni wypatrzą bez koralowy. Z Rudnicy do Ostrowca -dopływ Kłębowianki z prawej , dalej z lewej okazałe martwe dęby dawniej pomniki przyrody. Dziś pomniki „głupoty pseudonaukowców” chlubiących się udaną introdukcją bobrów. Wprowadzając bobra nie wprowadzono jego naturalnego wroga - rysia i wilka, nie zabezpieczono wiekowych drzew siatką, nie założono plantacji wierzby i osiki - przysmaki bobra, nie wprowadzono pojemności siedliska, w przypadku zwierzyny płowej pojemność siedliska jest rygorystycznie przestrzegana. Pod naciskiem leśników wprowadzono symboliczny i żałosny odstrzał –decyzja dociera w teren kilka dni przed okresem ochronnym . Wyraźny dopływ Piławki- ostatni odcinek Pętli Wałeckiej. Tuż przy wejściu Zdbicy most i miejsce odpoczynku dla turystów, nieco dalej fragmenty starego mostu i ujście z jeziora Łubianka. W Ostrowcu pod mostem niegroźny próg, nieco dalej przyczółki po moście dawnej kolei Wałcz-Złotów. Po prawej łąki to znak, że opływamy „BUT”- na mapie tak wygląda teren i tak go zwą miejscowi. Dłuższa prosta przed Czaplą- można się ścigać. W Czapli dawny młyn dziś elektrownia.
Wiesiółka  na mapach występuje częściej  jako Czapla, obecnie podzielono wieś na  Wiesiółkę i Czaplę. Jeszcze w latach pięćdziesiątych  istniała tu sprawna kuźnia wodna. Odcinek do Tarnowa wymagający technicznie, ale niezmiernie ciekawy, w rejonie betonowego mostu u podnóża Bukowej Góry miejsce po grodzisku słowiańskim, za mostem dociekliwi pasjonaci wypatrzą dojrzewający Wawrzynek wilcze łyko. Przed Tarnowem spowolniony nurt i łąki.  Za Tarnowem  ciekawe meandry i spotkanie z Piławą. Dalej drewniany niszczejący most zbudowany przez LWP. Następny ceglany–dzieło dziewiętnastowiecznych architektów, oddany do użytku 15 maja 1879 r (trasa kolejowa Kołobrzeg –Poznań ). Kawałeczek bystrza, kilka głazów i most, tuż za nim stanica Krępsko, pierwszy punkt gdzie można zakończyć spływ, lub płynąć do Dobrzycy- Celmaru napotykając po trasie leśne lotnisko PPOŻ, rozlewisko przed elektrownią wodną, jak dobrze pójdzie, to latem 2006  zaistnieje mini muzeum energetyki wodnej. Do Celmaru  w lewo przed elektrownią. Nazwy cieków zasilających Dobrzycę podaję tylko dla informacji, poza strugą z jez. Busino i Piławką  pozostałe w tym również bezimienne latem są trudno zauważalne z kajaka.       


Już nie oddycham dla "Was".

W dopływach Gwdy takich nas wielu.

Między Rudnicą a Ostrowcem - dawniej "Pomniki Przyrody"


Przewodnik  turystyczny - Spływy  kajakowe  Dobrzycą 

Pobierz  do  wydrukowania
Opływanie "buta"

PUNKTY  ROZPOZNAWALNE  Z  RZEKI
I  DROGI  DOJAZDOWE:

Pogrubiony tekst - pewne dojazdy drogowe do danych punktów.

1.  betonowy most- droga gruntowa –leśniczówka Machliny,
     dojazd z drogi nr 163 –kierunek Motarzewo

2.  betonowy most -droga gruntowa– Nowa Wieś, dojazd
     z drogi nr 163 (pas startowy)

3.  betonowy most –Iłowiec- leśna droga tuż przy drodze nr 163
 

4.  betonowy most- Iłowiec- droga nr 163

5.  z lewej zajazd – Czcibór -Iłowiec

6.  betonowy most -Iłowiec-droga 163

7.  z prawej zabudowania- drewniany most -Majątek Dobrzyca,
     dojazd z drogi nr 163

8.  rozlewisko i tama -szosa-Golce, przy drodze nr 163

9.  zabudowania z lewej- most betonowy szosa –Rudnica,
     dojazd z miejscowości
Kłębowiec

10. drewniany mostek, jeszcze do Ostrowca daleko, brak dojazdu

11. ujście Piławki do Ostrowca niedaleko, brak dojazdu

12. drewniany mostek-miejsce wypoczynku Ostrowiec blisko, brak dojazdu
 
13. betonowy most – Ostrowiec, droga nr 22

14. drewniana kładka tuż za Ostrowcem, zjazd z drogi nr 22 w Ostrowcu
       tuż obok okazałego dębu

15. lekkie rozlewisko zapora - Czapla Młyn, dojazd z drogi
       nr 10 z miejscowości
Witankowo lub z drogi nr. 22
       z miej. Nowa Szwecja


16. widoczne ruiny jazu i zabudowania z prawej - Wiesiółka (Czapla),
      UWAGA wpłynąć w prawą odnogę a przepływać jednoosobowo
      lewym brzegiem, dalej most betonowy - dojazd ze skrzyżowania
      drogi nr 10 z drogą
Skrzatusz -Nowa Szwecja lub z drogi nr  22
      z miejscowości Nowa Szwecja

 
17. betonowy most - leśna droga gruntowa do osady
      Dobrzyca Leśna, dojazd
z miejscowości Wiesiółka w kierunku miej.
      Tarnowo (patrz punkt nr 16 ) lub od Tarnowa  (punkt 19 b c)
  
18.  spowolniony nurt, łąki  -  Tarnowo tuż, tuż.
 
19.  betonowy most- szosa za nim po prawej stawy –Tarnowo:
 a.   dojazd od miej. Wiesiółka
 b.   dojazd z drogi nr 10, w miej. Stara Łubianka- drogowskaz do miej.
       Krępsko - bok stacji paliw, dalej obok jeziora w lewo do miej. Tarnowo
 c.   dojazd z drogi nr 11, w miej, Krępsko –drogowskaz do miej.
       Stara Łubianka - obok jeziora w  prawo do miej. Tarnowo,
        w Tarnowie zjazd w kierunku miej. Zabrodzie.(obok stawów)
 
 20. betonowy most na jazie w Tarnowie - w środku miej.
       (stawy „Pstrąg Tarnowo”) w 2010 brak możliwości
       przepłynięcia i przenoski ( remont jazu- plac budowy)
       Osoby chcące biwakować na stanicy Tarnowo, proszę o
       wcześniejszy telefon, przewieziemy na biwak z przenoski
 21. betonowy most- droga gruntowa, za Tarnowem,
       dojazd brukiem z Tarnowa

 22. z lewej wyraźna rzeka, to tu kończy bieg Piława
       (tak, tak, Piława jest dopływem Dobrzycy)

 23. drewniany most droga gruntowa  (obowiązuje zakaz wjazdu na most )
      - wieś Zabrodzie, dojazd z Tarnowa

 24.  most kolejowy tuż przed stanicą Krępsko –brak dojazdu

 25. most betonowy – stanica Krępsko, trasa
        Stara Łubianka- Krępsko

 26. betonowy mostek- początek rozlewiska przed elektrownią
        dojazd z miej. Dobrzyca koło Piły
    
    droga nr 11 zjazd w kierunku miej. Stara Łubianka, obok cmentarza
        w drogę gruntową
 

STANICE  KAJAKOWE:

MACHLINY- nad jeziorem, bar, sklep i parking  602 662 791,
 094 375 87 74

IŁOWIEC LEŚNY DWÓR - pole namiotowe, bar, hotelik - nie leży bezpośrednio nad rzeką, dla startujących z Iłowca polecam,  
Tel.  509 013 234

GOLCE-300 m za przenoską, poza zabudowaniami, dogodny brzeg, dobra wiata, spłukiwana "sławojka" 603 845 429

GOLCE  jez. Golce wpłynięcie kanałem w 2006 r. tylko wiata

RUDNICA w 2009 ma być zagospodarowana, gospodarz Jerzy Falewicz  067 258 17 63

OSTROWIEC bezpośrednio nad rzeką na skraju miej. Wiatka, sławojka i kran z wodą, blisko do baru i sklepu – Pan  Świąder: 067 250 11 96

OSTROWIEC
STANICA KAJAKOWA "ZBYCHÓWKA" kawałeczek za mostami drogowymi.
Dużo miejsca na kameralne rozstawienie namiotu, sławojki, dostęp do wody, wiata i miejsce na ognisko.
Ciekawa i oryginalna oferta kulinarna gospodarzy.
Maga i Piotr   609 504 955      603 189 516     67 250 06 48

TARNOWO tuż po drugiej przenosce – sanitariaty, natrysk,
wiata na 60 osób,
 ławko - stoły, miejsce na ogniska, możliwość spania na strychu, nad budynkiem gospodarczym
 608 517 9929
          

KRĘPSKO za mostem drogowym – sławojka, wiaty, stoły i miejsce na ognisko - 608 517 929


 ATRAKCJE  NA  SZLAKU:

RUDNICA  PARK LINOWY  www.rudnicapark.pl      Tel.  501 683 777

Wypływając wcześnie z biwaku w Golcach na trasie do Ostrowca można skorzystać z zabawy w parku linowym, lub zaplanować nocleg w Rudnicy i na spokojnie wybrać się do parku by przeżyć dreszczyk na linkach.

WĘDKOWANIE  NA  SZLAKU    -  wody  PZW

Łowisko specjalne w Tarnowie -  komercyjne, bez uprawnień PZW
przy odrobinie szczęścia można złowić pstrąga a następnie upiec na ognisku


ZAOPATRZENIE:

Machliny - sklep pana Adama  602 662 791,
 094 375 87 74


Golce-sklep 067  250 91 28

Ostrowiec-sklep  067  250 06 89
 
Ostrowiec –bar z pierogami  067 250 11 86
 (pierogi prawie jak u mojej mamy)

Wiesiółka-Czapla sklepy

Tarnowo-sklep

Tarnowo – gastronomia rybna, podstawowe zakupy na zamówienie 608 517 929

Dobrzyca - sklepy, bar parking (dają dobre żarcie)

Dobrzyca motel Celmar, noclegi, posiłki 067 214 88 82
 
Na całej trasie spływu sklepy prowadzą sprzedaż chleba na zamówienie.
Sklepy z   podanymi numerami tel. przyjmują od spływowiczów zamówienie na chleb jeden dzień wcześniej.


PRZENOSKI  I  PRZESZKODY:

Iłowiec-próg z lewej

Golce-tama most z prawej

Poniżej Rudnicy-mostek z prawej

Ostrowiec próg pod mostem- przy niskich stanach wody

Czapla-tama most z prawej teren prywatny, propozycja by zachować 1,5 m od linii brzegowej

Tarnowo jaz na hodowli ryb długa z lewej

Tarnowo jaz na hodowli ryb krótka z lewej 


RATUNEK!

Od Machlin do Nowej wsi powiat Drawsko Pomorskie - dobrze działa tel. 112  i 999

Od Iłowca do mostu pomiędzy Wiesiółką a Tarnowem - powiat Wałcz lepiej dzwonić:
   -Policja w Wałczu 67 250 45 12
   -Pogotowie Ratunkowe w Wałczu 67 258 03 02
 
Od Tarnowa do Dobrzycy koło Piły powiat Piła:
   -Pogotowie Ratunkowe w Pile 67  212 29 25
   -Policja w Pile 67  212 14 44
 

Nie zawsze przekaźniki łączą 112  z właściwymi dla danego terenu służbami ratunkowymi,
dlatego podaję numery bezpośrednie.


ŁĄCZNOŚĆ

Na spływ dobrze zabrać telefon każdego operatora, żaden operator nie ma zasięgu na całej
trasie  spływu, trzeba wychodzić na górki.


Spływ Dobrzycą - przewodnik kajakowy

Pobierz  do wydrukowania

NASZE  USŁUGI        SZLAKI KAJAKOWE        INFO-KAJAK          GÓRA